REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019 ruszyła!
Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

R E K R U T A C J A
2 0 1 8 / 2 0 1 9

Rekrutacja do klas sportowych przy Szkole Podstawowej nr 44 MS w Bydgoszczy
w roku szkolnym 2018/19 odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018.

 


 

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej w roku szkolnym 2018/2019
format PDF lub format DOC

 

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019
format PDF lub format DOC

 

Strona naboru elektronicznego
O B O W I Ą Z K O W A !

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz
dostępna od 1 marca 2018 roku

 

Wydrukowany wniosek lub zgłoszenie należy podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły
do dnia 23 marca do godz. 14.00

 


 

Najważniejsze daty

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa 1 szkoły podtawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 21 marca do 5 kwietnia 2018 roku.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe - od 6 do 13 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej - 16 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kanddatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 17 kwietnia 2018 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 17 do 20 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 23 kwietnia 2018 roku.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie
od 23 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 


 

Planowany oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie

 

Planowane oddziały klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

Klasa B – o profilu piłka nożna

 

Planowane oddział klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

 


 

W trakcie prób sprawnościowych na sali gimnastycznej
obowiązuje strój do ćwiczeń!

 

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.

 

Warunkiem włączenia Kandydata w poczet uczniów klas mistrzostwa sportowego jest pozytywnie zaliczony test prób sprawności fizycznej.

 

Próby sprawności fizycznej do klasy I SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu pływanie

Do klasy pierwszej: 16.03.2018 godz. 17:00

Do klasy czwartej: 11.04.2018 godz. 16:00

Do klasy siódmej: 11.04.2018 godz. 16:00

Próba odbędzie się na małej sali i basenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na sali oraz basenie.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu taekwondo olimpijskie

Do klasy czwartej: 09.04.2018 godz. 18:00

Do klasy siódmej: 09.04.2018 godz. 18:00

Próba odbędzie się na sali Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na hali.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu piłka nożna

Do klasy czwartej: 11.04.2018 godz. 16:00

Próba odbędzie się na boisku Orlik 2012 przy ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy.
Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

 


 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
UKAŻE SIĘ DO 16.04.2018

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
POTWIERDZENIA DO 20.04.2018

 


 

 


 

Szczęśliwy numerek
8
Numerek ważny we wtorek
20 marca 2018 roku
Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest wtorek
20 marca 2018 roku


Imieniny obchodzą:
Klemens, Klaudia, Bogusław, Ambroży, Eufemia, Cyriaka, Wincenty, Patrycjusz, Anatol, Aleksander, Fotyna, Józefa, Ermegarda, Irmegarda, Kutbert, Wolfram, Archip
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
Inne

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:25 - 11:25
wtorek 11:45 - 15:20
środa 7:25 - 15:00
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 11:45 - 15:20

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 10:00 – 15:00
WTOREK 12:00 – 16:00
ŚRODA 9:00 – 12:00
CZWARTEK 10:00 – 14:00
PIĄTEK 9:00 – 13:00

mgr Sylwia Lewandowska


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 12:00
ŚRODA 10:30 – 17:00

mgr Beata Julia Przyborska


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.

Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxxms.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxxms.edu.pl)