Taekwondo olimpijskie
Pływanie
Piłka nożna chłopców

R E K R U T A C J A
2 0 1 8 / 2 0 1 9

Rekrutacja do klas sportowych przy Szkole Podstawowej nr 44 MS w Bydgoszczy
w roku szkolnym 2018/19 odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem nr 72/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2018.

 


 

Wniosek o przyjęcie do klasy czwartej w roku szkolnym 2018/2019
format PDF lub format DOC

 

Wniosek o przyjęcie do klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019
format PDF lub format DOC

 

Potwierdzenie woli przyjęcia
do Szkoły Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego
w roku szkolnym 2018/2019
format PDF lub format DOC

 

Strona naboru elektronicznego
O B O W I Ą Z K O W A !

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz
dostępna od 1 marca 2018 roku

 

Wydrukowany wniosek lub zgłoszenie należy podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły
do dnia 23 marca do godz. 14.00

 


 

Najważniejsze daty

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa 1 szkoły podtawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 21 marca do 5 kwietnia 2018 roku.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe - od 6 do 13 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej - 16 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kanddatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 17 kwietnia 2018 roku.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 17 do 20 kwietnia 2018 roku.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 23 kwietnia 2018 roku.

 

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie
od 23 kwietnia 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

 


 

Planowany oddział klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie

 

Planowane oddziały klas czwartych w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

Klasa B – o profilu piłka nożna

 

Planowane oddział klasy siódmej w roku szkolnym 2018/2019:

Klasa A – o profilu pływanie i taekwondo olimpijskie

 


 

W trakcie prób sprawnościowych na sali gimnastycznej
obowiązuje strój do ćwiczeń!

 

Warunkiem przystąpienia do próby jest posiadanie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.

 

Warunkiem włączenia Kandydata w poczet uczniów klas mistrzostwa sportowego jest pozytywnie zaliczony test prób sprawności fizycznej.

 

Próby sprawności fizycznej do klasy I SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE

 

Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL PIŁKA NOŻNA

Nabór uzupełniający do klasy IV o profilu piłka nożna
przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy odbędzie się w dniach: 9.05.2018 oraz 16.05.2018.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na boisko Orlik
przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy o godz. 16.00.
Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE
Próby sprawności fizycznej do klasy IV SP 44 MS
PROFIL TAEKWONDO

 

Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE (zawodnicy 12-letni)
Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL PŁYWANIE (zawodnicy 13-letni)
Próby sprawności fizycznej do klasy VII SP 44 MS
PROFIL TAEKWONDO

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu pływanie

Do klasy pierwszej: 16.03.2018 godz. 17:00

Do klasy czwartej: 11.04.2018 godz. 16:00

Do klasy siódmej: 11.04.2018 godz. 16:00

Próba odbędzie się na małej sali i basenie Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na sali oraz basenie.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu taekwondo olimpijskie

Do klasy czwartej: 09.04.2018 godz. 18:00

Do klasy siódmej: 09.04.2018 godz. 18:00

Próba odbędzie się na sali Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń na hali.

 


 

Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej
do klasy o profilu piłka nożna

Do klasy czwartej: 11.04.2018 godz. 16:00

Próba odbędzie się na boisku Orlik 2012 przy ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy.
Wszyscy kandydaci muszą posiadać strój do ćwiczeń.

Nabór uzupełniający do klasy IV o profilu piłka nożna
przy Szkole Podstawowej nr 44 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
odbędzie się w dniach: 9.05.2018 oraz 16.05.2018
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na boisko Orlik
przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy o godz. 16.00.

 


 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
UKAŻE SIĘ DO 16.04.2018

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK
POTWIERDZENIA DO 20.04.2018

 


 

Szczęśliwy numerek
18
Numerek ważny w poniedziałek
21 stycznia 2019 roku
Kalendarz roku szkolnego
Informacje
Dzisiaj jest poniedziałek
21 stycznia 2019 roku


Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława, Krystiana, Józefa, Awit, Awita
Prognoza pogody
Bydgoszcz
Pogoda - Bydgoszcz
Inne

SEKRETARIAT SZKOLNY

Godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

Godziny pracy:
poniedziałek 7:25 - 11:25
wtorek 11:45 - 15:20
środa 7:25 - 15:00
czwartek 11:45 - 15:20
piątek 11:45 - 15:20

st.piel.dypl. Alicja Rapicka


PEDAGOG

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – 14:00
WTOREK 13:00 – 16:00
ŚRODA 10:00 – 15:00
CZWARTEK 9:00 – 12:00
PIĄTEK 8:00 – 12:00

mgr Sylwia Lewandowska


PSYCHOLOG SPORTU

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 12:00
ŚRODA 10:30 – 17:00

mgr Beata Julia Przyborska


INSPEKTOR DS. BHP

Godziny pracy:
ŚRODA 8:00 – 15:30
CZWARTEK 8:00-15:30

mgr Dorota Gawronek

Brak identyfikatora należy zgłaszać do sekretariatu szkoły.

Brak etui identyfikatora lub "smyczy" należy zgłaszać do pani Teresy Chrapkowskiej.
Autor strony: Marcin Maćkiewicz
(admin@liceumxxms.edu.pl)
Opiekun strony: Mariola Raszlińska
(raszlinska@liceumxxms.edu.pl)